קופת גמל בניהול אישי (IRA)

קופת גמל בניהול אישי היא מוצר חדש שלמעשה הביא מהפיכה בתחום קופות הגמל. קופה זאת הינה דומה מאוד לתיק השקעות עצמאי, אך מכילה יתרונות רבים ואף הטבות מס, מה שהופך אותה למוצר אטרקטיבי הרבה יותר למשקיעים.

דמי ניהול

דמי ניהול המקסימליים הינם 2%. עם זאת, דמי הניהול המקובלים בענף עומדים על 0.3%.

יתרונות

01

ניהול אישי גמיש

ניתן לנהל בצורה גמישה את כספי החיסכון, בין אם עצמאית או בעזרת מנהל השקעות.

02

מהירות

ישנה גמישות מירבית באחזקות הנכסים, וכך ניתן לשנות במהירות את הרכב אחזקות קופת הגמל להשקעה.

03

דחיית מס

עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

04

משיכת כספים לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

עמיתים מעל גיל 60 בעלי הכנסה פנויה משמעותית יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה)
משיכת קצבה חודשית: מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה).
משיכה חד פעמית (היוון קצבה מוכרת): במקרה זה העמית יחויב בתשלום מס על הרווח בשיעור של 15% נומינלי , במקום שיעור של 25% ריאלי, כמקובל בשוק. התנאים למשיכה חד פעמית הם:העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית (4,850₪ נכון לשנת 2023).הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.העמית הצהיר שלא הפקיד מעל התקרה המותרת להפקדה לתשלומים פטורים (התקרה משתנה בהתאם לגיל העמית).את קופת הגמל ניתן לפתוח בכל גיל, אך ניתן למשוך ממנה כספים בתנאי התיקון רק לאחר גיל 60 (ניתן לפתוח קופת גמל גם לאחר גיל 60).

05

אי הטלת עיקול על כספים המופקדים קופת גמל

כספים המופקדים בקופת גמל עשויים להיות חסינים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן יהיה לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בקופה ולא נמשכו ממנה. עם זאת, במקרים מסוימים עשויות לחול מגבלות על עיקול הכספים האלה גם לאחר שהחוסך משך אותם מהקופה.