קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה סוג של קופת גמל שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודים אקדמאיים, אולם כיום משמשת בעיקר כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

בניגוד לקרן פנסיה, הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחוייבת על פי חוק אלא לפי החלטת המעסיק, אולם קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במגזרים שונים (כמו מורים) המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות. עובד שכיר שמעסיקו אינו מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות, אינו יכול לפתוח בעצמו קרן השתלמות, ואינו יכול להפקיד בעצמו כספים לקרן השתלמות קיימת כשכיר אם המעסיק אינו מפריש במקביל את חלקו.

הסרטונים שלנו

מה זה תכנון פיננסי ופנסיוני, מהן השקעות אלטרנטיביות ומהם היתרונות
של מוצרים מובנים? מוזמנים לשמוע בסדרת הסרטונים שלנו:

הסרטונים שלנו

אינטראקטיב ישראל פמילי אופיס הינה חברה אובייקטיבית ועצמאית לתכנון פיננסי ולביטוח פנסיוני מקבוצת אינטראקטיב ישראל.
לקוחות החברה נהנים ממגוון השירותים אשר מציעים מעטפת מלאה הכוללת:

מרכיבי קרן השתלמות:

הפקדות: עובד עד 2.5% ומעסיק עד 7.5% (עד פי 3 מהפקדות עובד). תקרת שכר חודשית 15,712₪, לפי 2023. במילים אחרות, העובד יכול להפריש עד 392.8₪ בחודש, ובהתאם המעסיק יכול להפריש עד 1,178.4₪ בחודש (ביחד 1,571.2₪ בחודש). 

הפקדות לעצמאי: הפקדה בסך של עד 7% מההכנסה החייבת ועד תקרה של 283,905 ש"ח בשנה (סכום הפקדה שנתי מקסימלי של 19,920₪). הסכום המוכר כהוצאה לצרכי מס יהיה עד 4.5% מההכנסה החייבת (עד 12,776₪). 

מרכיבי הקרן: קרן שמטרתה לחיסכון בלבד.

טווח זמן: ניתן למשוך ממנה כספים לאחר 6 שנים (ניתן להחזיק ללא הגבלת זמן, ולמעשה אפשרי עד הפנסיה ומעבר), למעט מקרים מסויימים שיפורטו בהמשך.

דמי ניהול: דמי הניהול השנתיים המקסימליים בקרן השתלמות עומדים על 2%, אך הממוצע בענף עומד על 0.8%.

יתרונות קרן השתלמות:
פטור ממס ההכנסה

הפקדות המעסיק לקרן השתלמות פטורה ממס הכנסה.

פטור ממס רווח הון

ישנו פטור ממס על רווחי ההון שצברה הקרן, במידה והכספים נמשכים לאחר 6 שנים ויותר מיום פתיחת הקרן, או לאחר 3 שנות ותק לצורך מימון השתלמות או לימודים, או במקרה של משיכת הכספים על ידי גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62.

הלוואות

ניתן לקחת הלוואה של עד 80% כנגד הריבית בתנאי ריבית נמוכים יחסית ואטרקטיביים.

מעבר בין מסלולים:

ניתן לנייד את קרן ההשתלמות בין מסלולי ההשקעה השונים ללא עמלה, ללא פגיעה בוותק, וללא תשלום על רווח הון במקרה ויש.

משיכות כספים:

לאחר 3 שנות ותק בקרן, וזאת לצורך מימון השתלמויות או לימודים.

לאחר 3 שנות ותק בקרן ובתנאי שהעובד הגיע לגיל פרישה מעבודה, וזאת לכל מטרה.

לאחר 6 שנים מתחילת ההפקדות לקרן, וזאת בכל גיל ולכל מטרה.

ניתן למשוך את כל הסכום שנחסך במועד שצוין, או במועד מאוחר יותר. עובד שהמשיך להפקיד כספים לקרן לאחר שמשך ממנה את הסכומים שנצברו, יוכל למשוך כספים בפעם הבאה (בפטור ממס) רק כעבור 6 שנים (או 3 שנים, אם המשיכה נעשית למטרות השתלמות או אחרי גיל פרישה).