תיקון 190

בשנת 2012 הוציאה המדינה תקנה חדשה המעניקה הטבות מפליגות בתחום ניהול הכסף הפנוי לגמלאים אשר מתקנת עיוותים קודמים בתחום ומעודדת גמלאים לנהל את החסכונות שלהם ולקבל הטבת מס משמעותית בניהול ההשקעות. הטבת מס זו מגלמת חיסכון של עשרות אלפי ש"ח במיסים. ההטבה הינה עבור גמלאים בני 60+ שמקבלים קצבה העולה על סכום הקצבה המזערית (4,850₪ נכון לשנת 2023).

אופי משיכת הכספים שנצברו

עמיתים מעל גיל 60 בעלי הכנסה פנויה משמעותית יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה):

משיכת קצבה חודשית

מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה).

משיכה חד פעמית (היוון קצבה מוכרת)

מקרה זה העמית יחויב בתשלום מס על הרווח בשיעור של 15% נומינלי , במקום שיעור של 25% ריאלי, כמקובל בשוק. התנאים למשיכה חד פעמית הם:
1. העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית (4,850₪).
2. הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.
3. העמית הצהיר שלא הפקיד מעל התקרה המותרת להפקדה לתשלומים פטורים (התקרה משתנה בהתאם לגיל העמית). את קופת הגמל ניתן לפתוח בכל גיל, אך ניתן למשוך ממנה כספים בתנאי התיקון רק לאחר גיל 60 (ניתן לפתוח קופת גמל גם לאחר גיל 60).

היתרונות בניהול השקעות לפי תיקון 190

עמיתים מעל גיל 60 בעלי הכנסה פנויה משמעותית יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה):

דחיית מס

המס משולם רק ביום היציאה מהתוכנית, ולא בכל פעם שמוכרים נייר ברווח. המשמעות היא שבמקום שהמס עצמו ירד משווי התיק הוא נשאר חלק מההשקעה ובעצמו מניב רווחים ללקוח בריבית דריבית.

נזילות

הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת. הכספים ניתנים למשיכה כקצבה חודשית ללא תשלום מס כלל.

מיסוי מופחת

תשלום מס רווח הון של 15% על הרווח הנומינלי במקום 25% על הרווח הריאלי.

העברה בין דורית

העברת הכספים ליורשים בפטור ממס במקרה פטירה עד גיל 75 ותשלום מס רווח הון של 15% במקרה פטירה לאחר גיל 75.