קרנות גידור

קרן גידור (Hedge Fund) היא קרן השקעה שמטרתה להשיג תשואה עודפת בכל מצב שוק, בין היתר על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן שמה. בניגוד לקרן נאמנות רגילה המשקיעה בדרך כלל באפיקי השקעה כמו איגרות חוב ומניות, קרן גידור תשאף למקסם את סיכוייה לרווח גם במחיר השקעה בשוק תנודתי, וזאת תוך שימוש במגוון כלים פיננסיים, שהבולטים שבהם הם מכירה בחסר (שורט), אופציות ומינוף פיננסי.

בישראל ישנן 180 קרנות גידור המנוהלות ע"י מנהלי קרן, לפי שנת 2022. סך שווי נכסים מנוהל ע"י קרנות גידור עומד על כ-40 מיליארד שקל. דמי הניהול המקובלים בענף הם דמי ניהול של 2% בשנה, פלוס 20% דמי הצלחה, כלומר התשואה העודפת של קרן הגידור על פני מדד הייחוס. קרנות גידור מנייתיות מקומיות מחשיבות את המדד ת"א 125 בתור מדד הייחוס וקרנות גידור מנייתיות אמריקאיות מחשיבות את המדד S&P 500 בתור מדד הייחוס. כ־65% מכלל הנכסים הפיננסיים המנוהלים בידי קרנות גידור בישראל הם מניות.

יתרונות ההשקעה בקרנות גידור

קרנות גידור מנוהלות ע"י מנהלי השקעות מקצועיים בעלי ניסיון רב, מה שחוסך מאמץ וזמן למשקיע הממוצע על-פני השקעה עצמאית בשוק ההון.

קרנות גידור הן לרוב מגוונות המשקיעות על פני מספר ני"ע / נכסים פיננסיים, מה שמאפשר פיזור חכם.

קרנות גידור הן קרנות גידור אשר כספן נמצא אצל נאמן קרן (לרוב בנק), ולכן כספי המשקיעים מוגן, גם במקרה שקרן הגידור תפשוט רגל.