ביטוח אובדן כושר עבודה

הביטוח שדואג לעתיד המשפחה, זהו כיסוי ביטוחי שמעניק תשלום חודשי כתחליף למשכורת במקרה של מחלה / תאונה / אירוע עליון שפוגע בכושר השתכרות חלקי או מלא אשר מבטיח מקור הכנסה שוטף למשפחה ולשמור על יציבות כלכלית. לא ניתן לצפות אם בעתיד נחלה במחלה קשה חס וחלילה או נהיה מעורבים בתאונת דרכים קשה, מה שיפגע ביכולת שלנו להתפרנס, ולכן חשוב להגן על בני המשפחה עם הבטחת הכנסה שוטפת במקרה קיצון.

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו רכיב ביטוחי בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים שעולה סכום יחסית זניח בתמורה להבטחת תשלום קצבה חודשית לחוסך במקרה שלא יוכל לעבוד ולהתפרנס. הכיסוי הביטוחי תקף אם המבוטח עבד עד האירוע הביטוחי או שעבד במשך שנה שקדמה לאירוע שכתוצאה מכך נקבע נכות של מעל 25% והיכולת לעסוק בעיסוק סביר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו בהתאם לתנאי הפוליסה.

רכיב הביטוח אובדן כושר עבודה שונה במרכיביו בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים. בקרן פנסיה הביטוח מפני אובדן כושר עבודה מגן בדרך כלל רק מפני אובדן מוחלט של היכולת לעבוד בכל מקצוע המתאים לכישורי המבוטח. במילים אחרות, אם המבוטח יאבד עקב אירוע ביטוחי יכולת לעסוק בעבודתו המקצועית, אך יוכל לעסוק בכל מקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה.

בניגוד לכך, רכיב הביטוח מפני אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים מכסה גם אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי שבו עסק המבוטח. במילים אחרות, מספיק שהמבוטח לא יוכל לעסוק במקצוע הספציפי שבו התמקצע ועבד על-מנת להיות זכאי לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה, בלי קשר אם הוא יכול לעסוק במקצוע אחר או לא.ישנה גם שונות בחיוב הכיסוי הביטוחי. עקב היותו של אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה נחשב אוניברסלי, הוא למעשה גם חובה ולא ניתן לוותר עליו ולא על ההפרשות אליו. בניגוד לכך, ניתן לוותר על הפרשות לכיסוי הביטוחי בביטוח מנהלים, אך במקרה כזה ואם יהיה אירוע ביטוחי, האדם שוויתר על כך לא יהיה זכאי לקצבה לא מחברת הביטוח ולא מהמעסיק. בנוסף לכך, שאר קופות הגמל, כמו קופ"ג להשקעה וקרן השתלמות, עקב היותם מוצרי חיסכון לא-ביטוחיים, אין בהם כיסוי ביטוחי של אובדן כושר עבודה.