ביטוח חיים

ביטוח חיים בא להגן מפני הסיכון של אובדן היכולת להתפרנס עקב מוות, ובמקרה זה מעניק סכום ביטוח למבוטח, או למוטבים, בתשלום חד פעמי. ביטוח זה נועד להבטיח את עתידם של התלויים בנו כלכלית - בן/ת הזוג, ילדים, אחים או הורים. במילים אחרות, אנו יכולים להבטיח את מצבם הכלכלי גם לאחר שלא נהיה כאן.

ההטבה הכספית משולמת כאשר קורה אחד המקרים הבאים:
• המבוטח נפטר
• המבוטח הגיע לגיל שנקבע בפוליסה (בדרך כלל גיל פרישה).
• המבוטח הפך לנכה, כך שנפגעת יכולתו לפרנס את עצמו.

עלות

עלות הביטוח היא חודשית/שנתית, ותלויה במס' פרמטרים כמו גיל, מעשן/לא מעשן, מין המבוטח, מצב רפואי קיים, היסטוריה רפואית של בני משפחה וכמובן גובה סכום הביטוח. נקודה חשובה שאם מצהירים בכנות שלא מעשנים, עלות הביטוח יכולה להיחתך בעד 50%.

סוגי ביטוח חיים

1

פוליסת ריסק

פוליסה שבה התשלום החודשי משמש לביטוח מפני סיכון מוות בלבד (או מוות ונכות), ללא מרכיב של חיסכון. פוליסה זו אינה מבטיחה כלל פרנסה לעת זקנה. בין פוליסות הריסק ניתן למצוא גם את ביטוח החיים למשכנתא.

2

פוליסת חיסכון

פוליסה שבה התשלום החודשי משמש לחיסכון בלבד, ללא התייחסות לסיכוני מוות ונכות. במקרה של מוות או נכות מקבל המבוטח (או מוטביו) את הסכום שנצבר בפוליסה (כך שלמעשה אין בה מרכיב של ביטוח). עד לסוף 2007 יכול היה מבוטח בישראל במסלול זה למשוך את כספו בבת אחת (מסלול הוני) או בתשלומים חודשיים (מסלול קצבתי). מתחילת 2008 ניתן להפקיד כספים במסלול קצבתי בלבד.

3

ביטוח מנהלים

זהו הדגם הנפוץ של ביטוח חיים הכולל מענה לכל שלושת הסיכונים: מוות, נכות וזקנה. הוא למעשה תערובת של שני הסוגים הקודמים - יש בו מרכיב של ריסק ומרכיב של חיסכון. כאשר ביטוח זה נרכש במסגרת מקום העבודה נהוג לכנותו "ביטוח מנהלים"; שם נפוץ אחר שלו הוא "ביטוח מעורב".

יתרונות
הבטחת יציבות כלכלית:
המוטבים שלנו יהיו בעלי עתיד כלכלי מובטח גם במקרה של אסון שבעקבותיו לא נהיה כאן או שנהפוך לנכים.

הטבת מס:
סכום חד פעמי המגיע למוטבים הפטור ממס, בשונה מקצבת שארים המגיעה מקרן הפנסיה. בנוסף לכך, ניתן לקבל 25% זיכוי שנתי בגין עלות הביטוח.

שיעבוד למשכנתא:
אפשר לבצע שיעבוד לטובת הבנק על ביטוח חיים כאשר הוא בפוליסה נפרדת ולא כחלק מביטוח מנהלים.