ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות הוא ביטוח הנרכש כביטוח בריאות פרטי, או בנפרד, המעניק למבוטח סכום כסף קבוע מראש עם גילוייה של מחלה קשה בהתאם לפוליסה, ואינו תלוי בגובה ההוצאות שייגרמו למבוטח כתוצאה מהמחלה. המבוטח יכול לבחור את סכום הפיצוי שברצונו לקבל, ודמי הביטוח שעליו לשלם לחברת הביטוח ייקבעו בהתאם לסכום זה, בנוסף לעוד פרמטרים כגון עישון, גיל ומין המבוטח.

מה כוללת הפוליסה?

פוליסת מחלות קשות מכסה מחלות או אירועים רפואיים חמורים שאירעו למבוטח, ומעניקה לו פיצוי כספי בסכום קבוע מראש, כמפורט בפוליסה. מחלות קשות עשויות להיות, בין היתר, אי ספיקת כליות כרונית, טרשת נפוצה, מחלת ריאות כרונית, התקף לב חריף, סרטן מסוגים שונים ועוד.

המבוטח אינו חייב לרכוש כיסוי עבור כל המחלות הקשות שמציעה חברת הביטוח, ויכול לרכוש פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי למספר מצומצם יותר של מחלות קשות, בהתאם לבחירתו ודמי הביטוח (פרמיה) שהוא מעוניין לשלם לחברת הביטוח. בטרם רכישת הפוליסה כדאי לבדוק את רשימת המחלות המכוסות בה ואת האופן בו הן מוגדרות ביחס לחוזר המפקח על הביטוח מכיוון שחברות הביטוח אינן רשאיות לקבוע הגדרות מחמירות יותר מאלה שנקבעו בחוזר.

יתרונות הפוליסה
1
נותנת רשת ביטחון כלכלית למבוטח ולבני משפחתו במקרה של גילוי מחלה קשה אשר יכולה להוביל להוצאות כמו נסיעות, אובדן ימי עבודה, טיפולים ועוד.
2
הפוליסה משמשת בתור קופה הונית פטורה ממס המשלמת את סכום הביטוח מיד עם גילוי המחלה ובכפוף לתנאי הפוליסה.
3
אין צורך להוכיח הוצאות על-מנת לקבל את סכום הביטוח.