מסחר בניירות ערך

בורסה היא פלטפורמת מסחר בניירות ערך המשמשת כמתווכת בין קונים ומוכרים של ניירות ערך אלו, למשל מניות, אג"ח, כתבי אופציה, חוזים עתידיים ועוד. בכל בורסה קיים אוסף של ניירות ערך הנסחרים בה. חברות אשר מעוניינות להציע את ניירותיהן באמצעותה חייבות לעמוד בכללים רגולטוריים שונים לשם כך - הן כאלה המוטלים על ידי הבורסה והן על ידי הרשויות הממשלתיות המפקחות על המסחר בבורסה באותה המדינה.

שוק ההון כולל מערכת מורכבת של בנקים, ברוקרים, חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים הקשורים ביניהם באמצעות מערכות תקשורת ממוחשבות לצורך קיום אפקטיבי ויעיל של ענייניהם העסקיים. הבורסה תופסת מקום מרכזי בשוק ההון והיא למעשה חלקו הארי של שוק ההון. עם זאת, שוק ההון הינו רחב היקף וחורג הרבה מעבר לפעילותה של הבורסה, מכאן שהעסקאות בשוק הפיננסי נעשות הן בבורסה והן מחוצה לה.

יתרונות מסחר עצמאי:

עמלות מסחר: ברוקרים נחשבים זולים מאוד לביצוע עמלות מסחר. בניגוד לבנקים שיכולים לגבות 20 ש"ח לעמלת ק/מ בארץ או כ-100 ש"ח לעמלת ק/מ בחו"ל, ברוקרים נוהגים לגבות משמעותית פחות. דוגמא לכך היא שניתן למצוא ברוקרים שעמלת המסחר עבור במניות אמריקאיות הינה $0.01 למניה, מינימום $2.5 להוראה בלבד. כלומר, עשירית ממה שגובים בנקים בישראל.. 

שעות מסחר: בברוקרים ישנה אפשרות לסחור גם מחוץ לשעות המסחר הרשמיות. בתור דוגמא, בבנקים ניתן לסחור במניות ארה"ב בשעות המסחר הרשמיות שהן מהשעה 16:30 עד השעה 23:00, אך בברוקר אחרים ניתן לסחור מהשעה 11:00 בבוקר עד השעה 3:00 בלילה, כלומר כ-4 שעות גם לפני שעות המסחר הרשמיות וגם אחרי שעות המסחר הרשמיות.

שורט: ברוקרים רבים מאפשרים שורט (מכירה בחסר) על מניות ואופציות, אפשרות שלא קיימת בבנקים ובאף במספר בתי השקעות.

מט"ח: מרכיב חשוב בבחירת ברוקר היא המרת המט"ח. ברוקרים ובנקים נוהגים להמיר מט"ח באמצעות שער יציג, ובכך לקחת מאיתנו אחוזים על ההפרש מהסכום המומר (לרוב סביב 0.8%), בנוסף לדמי המרה פיקס גבוהים.יתרון ענק בהמרה בברוקרים הוא שאצל חלקם ההמרה לפי שער רציף ולא שער יציג. שער רציף הינו המחיר שבו נעשות עסקאות בין הבנקים השונים, מה שחוסך כספים רבים לעומת שערי המרה שמציעים בנקים וגופים פיננסיים שונים.

אופציות: ברוקרים גובים עמלות זולות מאוד יחסים על מסחר באופציות. ישנם ברוקרים אשר העמלות לאופציות שהם גובים על מניות וקרנות סל הן לפי $2 לאופציה, ללא מינימום, ואילו העמלות לאופציות על חוזים עתידיים הן לפי $3 לאופציה, ללא מינימום.

אין עמלות נסתרות: בניגוד לבנקים ובתי השקעות, ברוקרים לרוב לא גובים עמלות נסתרות. אין דמי ניהול/משמורת/תחזוקה למיניהן.