תנאי שימוש

מסירת הפרטים לעיל נעשית מרצוני ובהסכמתי לכך כי המידע יישמר במאגרי מידע של חברת אינטראקטיב פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ וישמש לצורך הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי החברה לרבות באמצעות דיוור ישיר של מידע שיווקי בכל אמצעי התקשורת, ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, עיבוד והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים ומסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות לעיל או על פי כל דין, אלא אם אודיע אחרת לחברה אינטראקטיב פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ.האתר מכיל מידע המוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.

אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של אינטראקטיב פיננסים ו/או מי מטעמה, לפי העניין. נאסר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל,לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, למעט "שימוש הוגן" כמפורט להלן. לפי דיני זכויות היוצרים, זכויות היוצרים בפרסומי אינטראקטיב פיננסים, כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות לחברה. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אינטראקטיב פיננסים.כל הזכויות שמורות לאינטראקטיב פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ. אינטראקטיב פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ מספר רישיון XXXXXXXX והינה בעלת רישיון בענפי הביטוח הפנסיוני וביטוח כללי. סוכני אינטראקטיב פיננסים הינם סוכנים פנסיונים ולא יועצים פנסיונים. אין לראות בתוכן ובמידע הנמצא באתר זה משום ייעוץ ו/או שיווק ו/או פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק. המידע הכלול באתר אינו תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני, ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.