קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון פנסיוני ישראלי. זהו סוג של קופת גמל אשר הכספים המופקדים בה נזילים וניתנים למשיכה בכל עת. לאחר גיל 60 ניתן להשתמש בחיסכון שנצבר כקצבה ולא לשלם מס על הרווח. בשל תכונות אלו, קופת הגמל נחשבת למכשיר השקעה פופולרי, ולא רק למוצר פנסיוני.

קופת הגמל להשקעה הושקה בנובמבר 2016, והיא משווקת כיום על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בישראל. תנאי ההפקדה בקופה ומשיכת כספים ממנה נקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, וכללי המיסוי של השקעה זו נקבעו בפקודת מס הכנסה. בדצמבר 2016 הוגדרה קופת הגמל להשקעה כאחד משני אפיקי החיסכון האפשריים במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד" של משרד האוצר.

הסרטונים שלנו

מה זה תכנון פיננסי ופנסיוני, מהן השקעות אלטרנטיביות ומהם היתרונות
של מוצרים מובנים? מוזמנים לשמוע בסדרת הסרטונים שלנו:

הפקדות
1
הקופה מיועדת לציבור הרחב, שכירים, עצמאים ומי שאינם עובדים כלל, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
2
ניתן להפקיד עד 76,449₪ בשנה קלנדרית (לפי מדד 2023).
3
ניתן להפקיד לקופה אחת או למספר קופות שונות (באותה חברה או בחברות שונות), בתנאי שהסכום הכולל בכל הקופות לא יעלה על 76,449₪ בשנה קלנדרית.
דמי ניהול

תקרת דמי ניהול שנתיים עומדים של 1.05%, בנוסף עד 4% מההפקדות. דמי הניהול הממוצעים בענף עומדים על 0.7% מהצבירה.

יתרונות קופת הגמל להשקעה

נזילות תמידית

הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס.

קבלת כספים במהירות

כספים ישולמו בתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה. אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

הטבת מס

הפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס (בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני), אך בעת משיכת הכספים תיתכן הטבת מס למי שימשוך אותם בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60.

השקעה מלאה בשוק ההון

בניגוד לקרנות פנסיה, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% ב"קרן מיועדות" (המבטיחות תשואה שנתית של 5.15%), וכל הכספים יושקעו בשוק ההון.