ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי (בהתאם לשם = ביטוח יסודי) מכונה גם ביטוח כללי. זהו מונח כולל למגוון תחומי הביטוח אשר מבטחים מפני פגיעה ברכוש ו/או מפני פגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש. ביטוחי חיים ובריאות אינם נחשבים לביטוחים אלמנטריים. פוליסות לביטוח אלמנטרי כוללות סכום של השתתפות עצמית, כלומר סכום נזק שאותו ישלם המבוטח מכיסו. מטרת ההשתתפות העצמית הינה מניעת של תביעות קטנות שגובהן נמוך מגובה ההשתתפות העצמית והקטנת הסיכון המוסרי של חברות הביטוח על ידי מתן תמריץ מסויים למבוטח לשמור על רכושו.

סוגי הביטוח האלמנטריים העיקריים הם:
ביטוח רכב

מבטח מפני נזקים לרכב ולנוסעיו, ומפני נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש ברכב לרכוש ולנפש. הביטוח מתחלק לשלושה סוגי ביטוח רכב: חובה, מקיף וצד ג'. ביטוח חובה בינו ביטוח שבעל הרכב מחוייב לרכוש אותו, והוא מכסה נזקים בנפש בתוך הרכב ומחוצה לו. הביטוח המקיף מעניק כיסוי מפני נזקים לרכב ומפני אובדן מלא, בין אם הרס מוחלט בתאונה או בגניבה. ביטוח צד ג' מכסה נזקים שנגרמו לרכוש של אחר כתוצאה משימוש ברכב המבוטח.

ביטוח דירה

הביטוח הזה מתחלק ל-2 סוגים: מבנה ותכולה. ביטוח מבנה מכסה נזקים שנגרמו למבנה עצמו כמו נזילות, שריפה, סדקים בקיר וכו'. ביטוח תכולה מכסה את עלות החפצים היקרים הנמצאים בתוך הבית, במקרים של גניבה, שריפה וכו'.

ביטוח עסק

ביטוח לעסק יכול לכלול כיסוי לתכולה של בית העסק, כיסוי למבנה של בית העסק, ביטוח אובדן הכנסה וביטוח פריצה ושוד לתכולת בית העסק. ביטוח עסק הינו שם כולל למגוון סוגי ביטוח עסקיים המציעים כיסוי ביטוחי מסויים או מגוון כיסויים ביטוחיים.

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח הנמכר לעסקים ולבעלי מקצוע (כמו רופאים, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים ועוד) אשר מגן מפני תביעה אזרחית על נזק שנגרם בתום לב במסגרת פעילותם המקצועית. במסגרת זו נכלל גם ביטוח אחריות דירקטורים הניתן לדירקטורים בחברות ציבוריות עבור הגנה מתביעה של בעלי מניות בחברה.